moosers

Praatjes van Moose

110_gr.jpg

In Amsterdam is op zondag acteur, regisseur en "Toneelvader des Vaderlands" Ton Lutz op 89-jarige leeftijd overleden.

Necrologieën uit NRC, Volkskrant, Parool, Trouw; herinnering van Wijbrand Schaap, Radiouitzendingen van OVT, Eenlevenlangtheater.nl

(Foto: Paul Huf)

Lees meer

Moose op 06/05/2009 - 11:47  
meer over overleden, Ton Lutz
245256924_6_yGUd.jpeg.jpg

Theatergroep Het Vervolg uit Maastricht heet vanaf volgend seizoen Toneelgroep Maastricht. Het Vervolg is per 1 januari 2009 gefuseerd met Els Inc. Arie de Mol is de nieuwe artistiek leider van het ‘regionale stadsgezelschap’. Het gezelschap maakt het huidige seizoen (met de voorstellingen Boven is het stil en Wunschkamer) af onder de oude naam. De eerste voorstelling van Toneelgroep Maastricht wordt de grote zaalproduktie Vijand van het Volk van Henrik Ibsen in regie van De Mol, die op 10 oktober 2009 in première gaat in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.

Lees meer

Moose op 05/03/2009 - 14:08  
meer over Els Inc, Maastricht
Picture 1.jpg

Het Superfonds NFPK+ heeft de subsidies van de tweejarige regeling bekend gemaakt. Van de 103 aanvragen zijn er 43 gehonoreerd. Het totaal toegekende bedrag is 7,8 miljoen euro. Van de 43 positieve beoordeelde instellingen hadden er 26 al eerder een aanvraag gedaan voor vierjarige subsidie.

Zie NFPK.nl voor het Persbericht en de Adviezen en Besluiten.

Lijstjes:
Gehonoreerd theater:

 • Bellevue (lunchtheater)
 • Boogaerdt & Van der Schoot
 • Cargo (Marcel Osterop)
 • Demonstranten (Olivier Provily)
 • Dries Verhoeven
 • Het Groote Hoofd
 • Kata (Edit Kaldor)
 • Matzer
 • Mimegroep Amsterdam
 • Space
 • Het Syndicaat
 • De Vogelfabriek
 • De Voortzetting (Frans Strijards(!!!))
 • De Warme Winkel

Dans:

 • Gingras
 • Ivana Müller
 • Nicole Beutler
 • Nanine Linning
 • WArd/waRD (Ann Van den Broek) 

Muziektheater:

 • De Helling
 • Een lach en een traan
 • Tafel van vijf

Lees meer

Moose op 03/03/2009 - 14:07  
meer over subsidies, Superfonds

Het Zuidelijk Toneel verhuist per 2010 van Eindhoven naar TIlburg. Dat werd vandaag bekend gemaakt in een persconferentie op het Tilburgse stadhuis. Geruchten over de verhuizing deden al enige tijd de ronde in de lokale pers. HZT had, na subsidievermindering door het ministerie van OCW, aanbiedingen gekregen van zowel TIlburg als Den Bosch die gekoppeld waren aan een flinke gemeentelijke bijdrage. Eindhoven had aangegeven de groep graag te willen behouden, maar kon geen extra budget vrijmaken.

Tilburg gaat HZT uiteindelijk jaarlijks subsidiëren met 475.000 euro, een gedeelte waarvan als huisvestingssubsidie. Het gezelschap krijgt eerst een tijdelijke ruimte, maar zal een nieuw gebouw krijgen in de door Tilburg te ontwikkelen Spoorzone. De provincie Noord Brabant gaat het gezelschap ondersteunen met 500.000 euro.

Meer: NRC, HZT.nl

Lees meer

Moose op 05/02/2009 - 09:03   1 reactie
meer over Eindhoven, Het Zuidelijk Toneel, Tilburg
Jacques_Commandeur_137843c.jpg

In Amsterdam is op 29 december op 73-jarige leeftijd acteur Jacques Commandeur overleden. Commandeur debuteerde in 1960 bij het Rotterdams Toneel en speelde tot aan zijn pensioen in 2001 bij Centrum en bij Toneelgroep Amsterdam.

Meer: Trouw
Wikipedia

Update: Necrologieën: Volkskrant; NRC

Lees meer

image.jpg

In Londen is op 78-jarige leeftijd Harold Pinter overleden. De toneelschrijver en Nobelprijswinnaar leed al lange tijd aan keelkanker.

Berichten uit: Volkskrant, Trouw, Guardian en een oud interview in Time-Out (tevens bron foto)

Lees meer

Moose op 25/12/2008 - 16:13  
meer over Harold Pinter, overleden
toneelstuk4.jpg

Dit zijn ze: de tien Beste Toneelstukken Aller Tijden:

 • Albee – Who’s afraid of Virginia Woolf
 • Shakespeare - Hamlet
 • Beckett - Wachten op Godot
 • Kushner – Angels in America
 • de Bont – Mirad, een jongen uit Bosnië
 • Lanoye & Perceval – Ten Oorlog
 • Shakespeare – Midzomernachtsdroom
 • Tsjechov - De Kersentuin
 • Claus – Vrijdag
 • Sophokles – Antigone

Maar welke is nu het beste? Lees meer en stem nu!

Lees meer

Moose op 01/12/2008 - 13:37   1 reactie

temp.jpg

Na eerdere geruchten over geldproblemen komt het VSB Fonds met een straffe ingreep ten gevolge van de kredietcrisis. Volgend jaar zal er slechts 30 miljoen euro beschikbaar zijn voor subsidies, een halvering van het uit te keren bedrag. De maatregel is noodzakelijk omdat het vermogen van het fonds, dat grotendeels bestaat uit aandelen Fortis, ernstig in waarde is gedaald.

NRC Handelsblad staat uitgebreid stil bij oorzaak en gevolgen van de VSB-crisis en wijdt zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan de kredietcrisis en de kunstwereld.

In gerelateerd nieuws: Gerard Mortier ziet af van zijn directeurschap van de New York City Opera dat in september 2009 zou beginnen. Het budget van het gezelschap zou -mede door de kredietcrisis- teruglopen van 60 naar 36 miljoen dollar en dat vindt hij te weinig. Meer in de New York Times.

Lees meer

Moose op 10/11/2008 - 22:35   1 reactie
meer over Gerard Mortier, subsidies, VSB Fonds

Bij de behandeling van het Subsidieplan 2009-2012 in de Tweede Kamer blijkt de kunstenlobby een goed deel van haar kracht te hebben verloren. Hoewel de Kamerleden de afgelopen week werden bestookt met verzoeken om reparatie en aanpassing van de plannen van minister Plasterk, was de bewindsman onverzettelijk.

Zelfs een brandbrief van enkele prominente (oud-)politici, onder wie Wim Kok, Hedy d’Ancona, Lodewijk de Waal en Elco Brinkman, die een pleidooi hielden voor muziekgroepen als het Asko Schönberg Ensemble en het Nederlands Kamerkoor, maakte geen indruk op de minister. "Elke burger in elke buurt heeft er recht op zich te uiten over het kunstbeleid. Kennelijk ging het hier om de Staatsliedenbuurt", aldus Plasterk.

De minister benadrukte dat de stelselwijziging er juist om ging om de politiek op afstand te houden van de door het Superfonds ondersteunde instellingen en dat het dus niet de bedoeling was dat kamerleden zich er nu alsnog mee gaan bemoeien: "We hebben ons als Odysseus aan de mast laten binden. We horen het gezang van de Sirenen wel, maar laten we elkaar niet losmaken."

De kamer leek zich hier bij neer te leggen. Wel vroegen regeringspartijen CDA en PvdA om een half miljoen extra voor het NFPK+. Het fonds mag zelf beslissen waar hij het geld aan besteedt, maar de partijen spraken hun voorkeur uit om het te besteden aan de zes groepen die onder de zaaglijn zijn gevallen alsnog uit de brand te helpen. Daarnaast komt er ongeveer vier ton extra beschikbaar voor de sectorinstituten, zoals het TIN.

Er was ook enige discussie over de gevolgen van de kredietcrisis voor de kunsten: "De beurs heeft effect op de bühne", zeiden Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Hans van Leeuwen (SP). De Kamer maakt zich vooral zorgen over de plannen van de minister om gesubsidieerde instellingen meer eigen inkomsten te laten genereren, de zogenaamde cultuurprofijt-regeling. Van der Ham wees erop dat het VSB-fonds in de problemen dreigt te komen en dat het vinden van sponsors moeilijker wordt. De minister wil de regeling vooralsnog niet aanpassen.

Wel sprak hij zich al uit over de toekomst van de subsidie-beoordelingen. Hij wil de langjarig gesubsidieerde instellingen (zoals De Nederlandse Opera en de orkesten) toch niet laten beoordelen door internationale visitatiecommissies, maar liever ‘ouderwets’ door de Raad voor Cultuur. Bovendien vindt hij niet dat er te weinig instellingen in de Basisinfrastructuur zitten, maar eerder te veel. Daarvan zouden er een aantal alsnog kunnen worden overgeheveld naar het Superfonds.

meer: Plasterk morrelt alweer aan nieuwe stelsel [Volkskrant]
‘Gevolgen kredietcrisis in de kunst’ [NRC]
CDA en PvdA: half miljoen voor fonds podiumkunsten [NRC]

Lees meer

trofee.jpg

Onder het motto "Ordnung ist für Idioten, ein Genie beherrscht das Chaos" werd gisteravond tijdens de Algemene Openbare Moose Vergadering de winnaar van Gouden Tomaat 2008 verkozen. De opkomst in café De Blincker was hoog, met een smeuïge combinatie van oude Moose-vrienden, fanatieke Moosers die voor het eerst hun gezicht onthulden, en verrassende buitenstaanders.

Niet gehinderd door een duidelijk vooropgesteld plan, logische methodiek of zelfs maar een hoorbaar startschot werd met post-its (verzorgd door De Gastvrije Produktiehuisdirecteur) in hoog tempo een Longlist samengesteld. Hierop figureerden uiteenlopende voorstellingen als (onder heel veel meer) Romeinse Tragedies van Toneelgroep Amsterdam, Wie dan allemaal van Plien & Bianca, Rococo van Hotel Modern en La Strada van Rzpkt.

Een Anders Vrijwel Onzichtbare Moose-redacteur nam de markeerstift op en ontpopte zich in de loop van de avond tot een enthousiast de anarchie omarmende Master of Ceremonies. Onder zijn gebrek aan leiding vond de schreeuwmatch plaats die er op niet te achterhalen wijze toe leidde dat de Longlist uitdunde tot een Shortlist. De meeste aanwezigen waren het erover eens dat de ongeveer tien overgebleven voorstellingen inderdaad behoorlijk beroerd waren geweest.

De belangrijkste fase brak aan. Elke voorstelling op de Shortlist werd verdedigd -of beter gezegd: aangevallen- door één of meerdere aanwezige Moosers. Een Jonge, Hemelbestormende Belgische Regisseur hield een invloedrijk pleidooi tegen een niet nader te benoemen Vlaamse monoloog, een Bij De Vrouwen Geliefde Columnist vergeleek een voorstelling met zijn eigen erecte lid, een Met De Jaren Wijs Geworden Muziekpublicist laakte het B-filmgehalte van een eerder in het seizoen nog belangwekkend genoemde Belgische productie en een Dictatoriale Moose-redacteur hield een aanklacht tegen het hele oeuvre van een Artistiek Leider in het Zuiden van het Land.

Na een wederom met geen pen te beschrijven wanordelijk maar niettemin uiterst democratisch proces kwamen de drie uiteindelijke kanshebbers in focus. De Gravin van Parma, Moeder Courage en het werk van Matthijs Rümke bij Het Zuidelijk Toneel. Die laatste nominatie was de inzet van een fel debat. "De Gouden Tomaat is voor een voorstelling, en Matthijs Rümke is geen voorstelling", schreeuwden de Preciezen. "Hoewel zijn slechtste voorstellingen alweer enkele seizoenen achter ons liggen, dient Rümke gegispt te worden voor zijn algehele wanpresteren", krijsten de Intentionisten.

Toen nam de aanwezige Emeritus Hoogleraar het woord. In een gloedvol betoog vroeg hij clementie voor gesubsidieerde makers die in het experimenteren wel eens uit de bocht vliegen en hekelde hij vrije producenten die hun publiek belazeren met mooie acteurs in verkeerde stukken.

Dit laatste pleidooi moet de doorslag gegeven hebben. Met grote overmacht werd de Gouden Tomaat 2008 toegekend aan De Gravin van Parma van Wallis in regie van Ursul de Geer. "De beste acteur van Nederland en een toekomstig Oscarwinnares staan tegenover elkaar en krijgen níets te doen in deze voorstelling!"

Maar de redactie kon niet anders dan de roep van de aanwezigen om een onderscheiding voor Rümke honoreren en stelt speciaal hiervoor een semi-eenmalige prijs in: de Gouden Trostomaat. Deze wordt toegekend aan Matthijs Rümke voor zijn werk als artistiek leider bij Het Zuidelijk Toneel in de periode 2005-2008, waarbij inbegrepen zijn regies van de onnavolgbare reeks voorstellingen: Tirannie van de Tijd, Walhalla, Breekbaar, Oblomov en Een Carmen. Welke regisseur doet hem dat na?

Wat kunnen we anders zeggen dan: U had erbij moeten zijn. Het enige beeldmateriaal werd geschoten door een Analoge Fotografe. Onze magere woorden zijn niet meer dan de meest fletse afspiegeling van de hilariteit, confusie, dronkenschap en uiteindelijke extase van de avond zelf.

De avond werd besloten met een dronk op de jarige Anne Wil Blankers en een voorzichtige vooruitblik naar kanshebbers voor het komende seizoen. De senior Moosers van de afdelingen Noord en Midden hebben hoge verwachtingen van Medea van het Noord Nederlands Toneel en van Victory Boogie Woogie van Gerardjan Rijnders bij HZT. We zullen zien…

Lees meer

<< < 123 > >>
Syndicate content