theaterpraat

Moose is Stichting!

Het is zover. Dankzij de genereuze bijdragen van de Vrienden van Moose is Moose stichting geworden! Deze stichting draagt de naam ‘Overstekend Wild’ en zal zich, naast het uitgeven van Moose, bezig gaan houden met andere projecten die te maken hebben met theater en internet. Wij willen hierbij alle Vrienden hartelijk bedanken voor hun donatie.

Stichting Overstekend Wild geeft ons de mogelijkheid om nog meer plannente verwezelijken. We zijn inmiddels in gesprek met verschillendetheatergezelschappen die graag op internet actief willen worden. Dezeinstellingen kunnen we via workshops online helpen. Onze opzet is degroepen zelfredzaam te maken; het is niet de bedoeling kant-en-klare sitesaf te leveren. Wij willen onze kennis over de mogelijkheden van Internetverspreiden vanuit onze ervaring met Moose. We denken dat we naasttechnische ook inhoudelijke kennis kunnen overdragen aan cultureleinstellingen.

Een ander plan is het opstarten van een forum voor discussie onder (jonge) theatermakers. We denken hierbij aan het organiseren van lezingen en discussie-bijeenkomsten. Ook hier willen we ons niet beperken tot de grenzen van de reëele wereld, maar ook internet gebruiken als communicatiemedium. Daarnaast willen we internet gebruiken als educatief medium over theater.

Moose op 01/11/1999 - 00:00