theaterpraat

Kunst in het Regeeraccoord

Hier is ie dan, de enige alinea over kunst en cultuur in het regeeraccoord:1. Kunst en cultuur verbinden mensen, laten nieuwe inspirerende perspectieven zien, kunnen ontroeren en verwonderen en ons een spiegel voorhouden. Cultuurbeleid draagt bij aan sociale samenhang en aan een vitale economie. Een rijk cultureel leven is een bron van creativiteit en versterkt het internationale vestigingsklimaat. Het is essentieel bij het creëren van trots en gemeenschapsgevoel in onze samenleving. Daarom is het van belang om in ons Koninkrijk een divers kunstaanbod te hebben en een divers publiek te bereiken.2. Cultuurparticipatie zal actief worden gestimuleerd. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de vraag hoe een breder en meer divers publiek, waaronder jongeren en allochtonen, in aanraking kan komen met het cultuuraanbod, in het bijzonder musea.3. Cultuureducatie blijft de komende jaren een prominente plaats innemen in het onderwijs- en kunstbeleid. Zij brengt jongeren in contact met onderliggende waarden in de samenleving, historische lijnen en leert ze om kunst te waarderen en te beoordelen.4. Amateurkunst en volkscultuur worden gestimuleerd. De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-)cultureel erfgoed. De uitwerking van de BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) wordt in dit licht geëvalueerd.5. De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal en legt daartoe het Nederlands vast in de Grondwet, onverminderd de wettelijke erkenning van (het gebruik van) de Friese taal.Focus dus op bezoekcijfers, cultuureducatie en multiculti. De regel over amateurkunst komt natuurlijk bij het CDA vandaan, maar de rest wijst op het PvdA gedachtegoed. Ik denk dat John Leerdam, we tipten hem al in 2002, deze kar gaat trekken.

Miel op 07/02/2007 - 13:54   7 reacties

reacties

Vergeet de angel in het Regeerakkoord niet: invoering van het profijtbeginsel in de culturele sector. Dit moet in 2011 een bezuiniging opleveren van 50 miljoen.

Wie moet gaan betalen is onduidelijk. Of dit de consument aan de kassa is of het theater dat een hogere uitkoopsom moet betalen. Het is ironisch dat degene die net enthiousiast gemaakt zijn voor de kunsten door de vergrote inzet op cultuureducatie straks geen kaartje meer kunnen betalen aan de kassa.

Een conservatieve schatting is dat instellingen die nu subsidie ontvangen middels de cultuurnota en fondsen ongeveer 15% minder subsidie zullen ontvangen.

barbaart (niet geverifiëerd) 07/02/2007 - 14:15

Ja, ik ben ook een beetje bezorgd over dat profijtbeginsel, hieronder wat de Watchdogs van Kunsten ‘92 te zeggen hebben:

Cultuurbeleid nieuw kabinet bevat tegenstrijdigheden
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet voorziet in een structurele intensivering oplopend tot 100 miljoen in 2011 voor cultuur en monumenten. Met name cultuurparticipatie, cultuureducatie, behoud van (religieus) cultureel erfgoed, amateurkunst en volkscultuur worden als aandachtsgebieden genoemd.

Profijtbeginsel terug van weggeweest
Deze extra investeringen worden voor een deel teruggehaald bij de culturele instellingen. Onder het kopje ‘profijtbeginsel cultuur’ wordt een ombuiging ingeboekt, oplopend tot 50 miljoen euro in 2011. Als dit betekent dat culturele instellingen hun eigen inkomsten moeten verhogen om aan deze taakstelling tegemoet te komen dan kan dit strijdig zijn met de doelstelling om de participatie aan kunst en cultuur te verhogen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de kunsten, maar ook voor de diversiteit van het culturele aanbod.

Interdepartementaal cultuurbeleid moet nog vorm krijgen
Het nieuwe kabinet stelt dat cultuurbeleid bijdraagt aan sociale samenhang en een vitale economie. Een rijk cultureel leven wordt gezien als bron van creativiteit en een versterking van het internationale vestigingsklimaat. Het kabinet erkent hiermee het belang van een vitale verbinding tussen cultuur en andere beleidsgebieden. Uit dit regeerakkoord blijkt echter nog niet hoe deze samenwerking met andere departementen zijn beslag moet krijgen. Kunsten ‘92 kijkt daarom uit naar de aanstaande uitwerking van de belangrijkste ‘pijlers’ in het kabinetsbeleid. Daaruit zal moeten blijken dat de regeringspartijen werkelijk betekenis toekennen aan de kracht van kunst en cultuur.

Hoe verhoudt zich dat profijtbeginsel nou weer tot de stemmen die zeggen dat je beter een club de volle mep kan geven dan twee te kaasschaven?

Die educatie-budgetten worden ook heftig groot volgens mij. Hoeveel gaat er van de koek nu naar educatie? Weet iemand dat?

Floortje 07/02/2007 - 15:03

Geïnspireerd of inspirerend lijkt me dit niet. Een openstaand deurtje en een losliggend cliché.

Maar veel kwaad zal het ook niet aanrichten. Het kan nog alle kanten uit. Misschien komt er ditmaal wel een bewindspersoon die affiniteit en verbeeldingskracht paart aan grote politieke invloed. De Jacques Lang van de Lage Landen.

colson 07/02/2007 - 15:06

Ik zie dat de paniekmachines van Kunsten ‘92 alweer op volle toeren staan te draaien. Volgens mij is +100 -50 nog steeds +50, of die nou naar participatie gaat of naar kerkorgels. Ik dacht even dat dat profijtbeginsel ging over dat kunstinstellingen wordt gevraagd om meer bezoekers binnen te halen, maar het gaat toch echt om ‘de gebruiker betaalt’. Maar zorgelijker vind ik eigenlijk de grote bezuiniging op de bijdragen van de overheid aan het gemeente- en provincie-fonds. Nu ja, er is nog een Tweede Kamer en bovendien gaan de meeste podiumkunstinstellingen naar het nieuwe Fonds en dat mag zelf bepalen hoeveel eigen inkomsten een groep moet halen.

En Maria van der Hoeven als Nederlanse Jacques Lang; ik denk het niet ;-(

Simber 07/02/2007 - 15:17

maar: komt er een miníster voor, die het ook echt belangrijk vindt?
(en dan bedoel ik niet het nederlands in de grondwet vasttypen)

jongeren en allochtonen weer, ja ja, maar waarom niet eens proberen de voetbalsupporters aan de cultuur te krijgen? om de beoogde trots op het vaderland nou van de prestaties van het nationaal voetbalelftal te laten afhangen lijkt me wat te gemakkelijk.

en felix rottenberg is ook genoemd he, al was het dan door sophie hilbrand, tegen matthijs vandewerelddraaitdoorjr die van niets nog wist

het beleidsterrein integratie gaat meen ik samen met volkshuisvesting; gezien de voornemens zou cultuur naast met onderwijs ook met integratie goed samen kunnen, en dan met wonen erbij, gaan we ook niet nog meer weilanden lelijk volbouwen
zo kan het misschien nog wat worden ook

eswé 07/02/2007 - 23:50

eswe,

Wat een goed idee, Cultuur bij Volskuisvesting. “Alleen in mij gedichten kan ik wonen..” verder wellicht veel mogelijkheden voor echte wilde theaterbouwsels.

Felix Rottenberg, mmm dat weet ik niet hoor. Is hij niet liever waakhond?

Verder behalve voetbalsupporters, graag ook al die gepensioneerden naar het theater, in plaats van dat gemier in de tuin en op de fiets.

Floortje 08/02/2007 - 09:54

Ik dacht eerst dat die opmerking van Sophie H een beetje uit de losse pols was, maar hoe langer ik erover nadenk hoe beter ik het idee vind. Rottenberg is na lange ziekte weer op aanvalssterkte, Cultuur zou een goede post zijn om opnieuw wat Haagse kudos op te bouwen. Hij zou nu een uitstekende macher zijn om de stelselherziening goed te begeleiden en daarnaast kan hij de koepelorganisaties (VSCD/VNT/etc) het nodige peper in hun reet steken om de problemen zoals geconstateerd door Jan Post en de commissie d’Ancona aan te pakken.
Nog veel beter zou het zijn voor de omroepen, maar dat is een ander, niet zo Moosig verhaal. ;-)

Simber 08/02/2007 - 15:48