theaterpraat

Geen geld voor Moose

Stichting Overstekend Wild, de uitgever van Moose, heeft volkomen terecht een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur en wordt vanaf 1 januari 2001 niet gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W. (VNG, 15/5/00)

zie ook: Help Moose

Moose op 14/05/2000 - 23:00  
meer over Cultuurnota 2001-2004, Ministerie van OC&W, Moose-redactie